Regulamin

Regulamin

Regulamin Strony Internetowej thirdfloordesign.eu. 

Zakres Obowiązywania 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej https://thirdfloordesign.eu/ oferującej usługi projektowania wnętrz. 
Korzystając ze strony, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.

Definicje
Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.
Strona – strona internetowa o adresie https://thirdfloordesign.eu/.

Prawa Autorskie
Wszelkie treści zamieszczone na stronie, takie jak teksty, grafiki, projekty wnętrz, są chronione prawem autorskim i należą do właściciela strony.
Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania treści bez zgody właściciela strony.

Korzystanie ze Strony
Użytkownik ma prawo korzystać ze strony w celu zapoznania się z ofertą usług projektowania wnętrz.
Zabrania się działań mogących zakłócać działanie strony lub naruszających jej bezpieczeństwo.

Usługi Projektowania Wnętrz
Wszelkie informacje dotyczące oferowanych usług projektowania wnętrz, w tym warunki współpracy, są umieszczone na stronie.
Umówienie się na spotkanie dotyczące projektowania wnętrz odbywa się poprzez skontaktowanie się z właścicielem strony za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod podanym adresem e-mail.
Dane Osobowe
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest 3rd Floor Design.
  • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności dostępną na stronie.
Kontakt
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących oferowanych usług projektowania wnętrz, Użytkownik może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod podanym adresem e-mail.
Zmiany w Regulaminie
  • Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  • Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie.
Postanowienia Końcowe
  • Korzystanie z tej witryny internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego użytkowania podlegają prawu polskiemu, bez względu na przepisy kolizyjne
  • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2024.
Szukaj